Blustoestellen

Brandveiligheid doen we samen
Brandveiligheid is een zaak van ons allemaal. Beginnende branden kunnen met behulp van blussers snel en effectief worden bestreden. Hiervoor is het van belang dat de juiste blusser op de juiste plaats aanwezig is. Bij Wi-Safety bent u verzekerd van professionele Brandbeveiliging.
Levering
Bij Wi-Safety leveren we zelf professionele brandblussers met een hoge, betrouwbare kwaliteit in diverse uitvoeringen.
Hervullen
Wij onderhouden en hervullen wanneer nodig de brandtoestellen. Zo bent u zeker van goed functionerende apparatuur

REOB opgeleide monteurs

Wi-safety werkt met REOB opgeleide monteurs om op die manier uw  blusmiddelen te kunnen controleren op een veilige en goede werking conform huidige wet en regelgeving. Tevens gaan onze monteurs jaarlijks op een REOB herhalingscursus om op die manier bij te blijven op het gebied van welke blusmiddelen er zijn en welke wijzigingen er zijn in de bestaande wet en  regelgeving.

Meer info over brandblussers

Blustoestellen moeten in een ge­bouw zodanig worden geplaatst dat bij een calamiteit het blustoestel zo snel mogelijk kan worden ingezet. Blustoestellen moeten zichtbaar en bereikbaar zijn. In de praktijk betekend dit dikwijls dat de locatie van het blustoestel met een pictogram moet worden aangeduid, dat de loopafstand naar een blustoestel niet meer dan 30 meter bedraagt en de onderlinge afstand van twee blustoestellen niet meer dan 60 meter is.

Hoeveel Brandblussers?

In de nieuwe norm NEN 4001 is aangegeven hoeveel brandblussers er nu eigenlijk geplaatst moeten worden. Daarbij wordt uitgegaan van een aantal factoren zoals:

  • Hoe groot is het risico op brand?
  • Hoeveel mensen aanwezig?
  • Grootte van het gebouw?

Hoe groter het risico, het aantal mensen en het gebouw, hoe meer blussers u moet plaatsen. Bij een groot risico moet u uitgaan van ongeveer 1 brandblusser per 100 m2, bij het minste risico moet u uitgaan van ongeveer 1 blusser per 300 m2. Dit moet dan wel een schuimblusser zijn. Een koolzuurblusser mag u ook plaatsen maar deze moet dan boven op de sterkte geplaatst worden.

Vergeet daarbij niet dat bij alle brandblus-­apparatuur een permanente aanduiding en identificatie aanwezig moet zijn. Dit is ook verplicht gesteld in de Arbo-regelgeving en in de Europese regelgeving. Wi-Safety levert uiteraard ook de bijbehorende pictogrammen.

Hoe veilig is uw installatie?

Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden voor veilig werken én wonen bij uw bedrijf, instantie of ander pand te bespreken.