Brandslaghaspels

Een brandslang is een uitstekend blusmiddel in een gebouw. Een brandslanghaspel is een vormvaste brandslang die op een vast aangebrachte haspel is gerold en permanent is aangesloten op het waterleidingnet.
Installatie
Wi-Safety uit Friesland levert brandslanghaspels met een hoge, betrouwbare kwaliteit en verzorgt de installatie van de brandslanghaspels
Inspectie & Onderhoud
Wij onderhouden uw brandslanghaspels en zorgen dat deze voldoet aan de norm NEN-EN 671-3. Zo bent u zeker van goed functionerende brandblus-apparatuur

REOB opgeleide monteurs

Wi-safety werkt met REOB opgeleide monteurs om op die manier uw  blusmiddelen te kunnen controleren op een veilige en goede werking conform huidige wet en regelgeving. Tevens gaan onze monteurs jaarlijks op een REOB herhalingscursus om op die manier bij te blijven op het gebied van welke blusmiddelen er zijn en welke wijzigingen er zijn in de bestaande wet en  regelgeving.

Meer info over brandslanghaspels

Een brandslang is een uitstekend blusmiddel in een gebouw. Een brandslanghaspel is een vormvaste brandslang die op een vast aangebrachte haspel is gerold en permanent is aangesloten op het waterleidingnet. Bij beginnende branden die met water kunnen worden geblust (brandklasse A) is het mogelijk met behulp van dit type brandslang het dreigende brandgevaar te vertragen, totdat de brandweer aanwezig is.

Het grote voordeel hierbij is de relatief eenvoudige bediening en de onuitputtelijke voorraad blusmiddel. Uiteraard geldt ook hier de regel dat uw eigen veiligheid voorop staat; u moet nog wel veilig het pand kunnen verlaten.

Regelgeving brandbeveiliging

In het Bouwbesluit 2012 is geregeld wanneer in gebouwen brandslanghaspels moeten worden aangebracht en welk aantal. Brandslanghaspels moeten voldoen aan de norm NEN-EN 671-1.

Het is de bedoeling dat met de brandslang(en) elk punt in een gebouw kan worden bestreken. Daarbij mag u ook rekening houden met een worplengte van de waterstraal van 5 meter.

Plaats brandslanghaspels zo veel mogelijk bij (nood)uitgangen. Degene die de brand ontdekt kan dan eerst alarm slaan, de brand melden, controleren of er nog steeds een veilige vluchtroute is, en dan beslissen of hij nog gaat proberen de brand te blussen. Als de bluspoging niet lukt en er plotseling veel rookontwikkeling is, dan kan die persoon de uitgang vinden door eenvoudig de brandslang te volgen.

Zorg dat de slang bij gebruik niet door brand- en/of rookwerende deuren gevoerd wordt. Deze deuren moeten na gebruik vanzelf weer sluiten. In de praktijk komt dat erop neer dat er in elk brand- en/of rookcompartiment voldoende brandslanghaspels aanwezig moeten zijn.

Hoe veilig is uw installatie?

Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden voor veilig werken én wonen bij uw bedrijf, instantie of ander pand te bespreken.