Keuring Elektrische Apparatuur

Conform de NEN 3140 Norm

Als uw bedrijf ISO- of VCA-gecertificeerd is, zult u jaarlijks uw elektrische gereedschappen moeten laten keuren. Wi-safety kan deze keuring voor u verzorgen.

Elektrische gereedschappen worden visueel geïnspecteerd en inwendig doorgemeten met een NEN 3140-tester. Onder elektrische gereedschappen wordt verstaan: alle verplaatsbare elektrische toestellen en apparaten, persoonlijke beschermingsmiddelen, meetinstrumenten en geïsoleerde gereedschappen. 

De volgende elektrische gereedschappen dienen jaarlijks gekeurd te worden:

Na inspectie wordt er een goedkeuringssticker geplakt en voor iedere arbeidsmiddel een geleverd.
Elektrische handgereedschappen
Bouwlampen
Huishoudelijke apparaten
Kabel-haspels
Meetinstrumenten met netvoeding
Verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen

Coderen

Coderingen kunnen op verschillende manieren worden aangebracht, bijvoorbeeld door middel van coderingen aan het snoer van het arbeidsmiddel of een sticker.

Hoe vaak inspecteren?

De frequenties van de periodieke inspecties worden bepaald aan de hand van risico-analyses (volgens NEN 3140) en variëren. Met name de omgevingssituaties en het daaraan verbonden risico van het gebruik bepalen hoe vaak de inspecties moeten worden uitgevoerd. Gemiddeld komt dit neer op 1 keer per jaar.

De inspecties

Alle inspecties worden door Wi-Safety uitgevoerd. De uitvoering van de inspecties met het inspectieprogramma levert een aanzienlijke besparing in tijd en resulteert in een scherpe prijs. Indien gewenst kunt u na iedere inspectie-dag een uitdraai ontvangen met de geconstateerde afwijkingen en opmerkingen. Wij kunnen direct de geconstateerde problemen verhelpen. Dit bespaart her-inspecties en dus kosten.

Na het uitvoeren van de inspecties levert Wi-Safety de bevindingen, conclusies en adviezen aan in een duidelijk en overzichtelijk rapport.

Hoe veilig is uw installatie?

Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden voor veilig werken én wonen bij uw bedrijf, instantie of ander pand te bespreken.