Blustoestellen

Brandveiligheid doen we samen

Brandveiligheid is een zaak van ons allemaal. Beginnende branden kunnen met behulp van blussers snel en effectief worden bestreden. Hiervoor is het van belang dat de juiste blusser op de juiste plaats aanwezig is. Bij Wi-Safety bent u verzekerd van professionele Brandbeveiliging.

Gecertificeerd

Als u voor Wi-Safety kiest, kiest u voor een vakbekwaam bedrijf dat werkt met het CCV-certificatieschema onderhoud blusmiddelen (REOB)

Meer info over brandblussers

Blustoestellen moeten in een ge­bouw zodanig worden geplaatst dat bij een calamiteit het blustoestel zo snel mogelijk kan worden ingezet. Blustoestellen moeten zichtbaar en bereikbaar zijn. In de praktijk betekend dit dikwijls dat de locatie van het blustoestel met een pictogram moet worden aangeduid, dat de loopafstand naar een blustoestel niet meer dan 30 meter bedraagt en de onderlinge afstand van twee blustoestellen niet meer dan 60 meter is.

Hoeveel Brandblussers?
In de nieuwe norm NEN 4001 is aangegeven hoeveel brandblussers er nu eigenlijk geplaatst moeten worden. Daarbij wordt uitgegaan van een aantal factoren zoals:

  • Hoe groot is het risico op brand?
  • Hoeveel mensen aanwezig?
  • Grootte van het gebouw?

Hoe groter het risico, het aantal mensen en het gebouw, hoe meer blussers u moet plaatsen. Bij een groot risico moet u uitgaan van ongeveer 1 brandblusser per 100 m2, bij het minste risico moet u uitgaan van ongeveer 1 blusser per 300 m2. Dit moeten dan wel een poeder- of een schuimblusser zijn. Een koolzuurblusser mag u ook plaatsen maar deze moet dan boven op de sterkte geplaatst worden.

Vergeet daarbij niet dat bij alle brandblus-­apparatuur een permanente aanduiding en identificatie aanwezig moet zijn. Dit is ook verplicht gesteld in de Arbo-regelgeving en in de Europese regelgeving. Wi-Safety levert uiteraard ook de bijbehorende pictogrammen.

Contact opnemen